Quervain tendinitis

Door een ontsteking of tendinitis van de pezen in de De Quervain loge, die zich in de onderarm en pols ter hoogte van de duim bevindt, ontstaat pijn uitstralend over de onderarm en de duim. Dit is een relatief frequente aandoening die meestal succesvol te behandelen is.

Fysiotherapie Terborchlaan Heerhugowaard, fysiopartnerterborchlaan.nl, , fysiopartnerheerhugowaard, Terborchlaan, Revalidatie, Sport Medisch Fitness, Fysiopartner Heerhugowaard, bewegingsapparaat, houding, schouderklachten, operatief, post operatief, gespecialiseerd, bewegingen, spieren, gewrichten, massage, oefenzaal, sport verleden, sporten, mobilisaties, Fysiopartner Duikerweg, Roel van Kordelaar, Jef Aalmoes, Sportblessure, Kniekliniek, Tim Muller, Echo's, Schouderkliniek, Manuaal Therapie, Bewegingsapparaat, Fitness, Medisch Fitness, Tim Muller, fysiopartnerduikerwegDe anatomie
De spieren van deze pezen bevinden zich in de onderarm waar ze aanhechten aan het bot. Vervolgens gaan ze, in de richting van de duim, over in peesstructuren, deze pezen gaan door een peesschede die net voor de pols ligt. Deze schede zorgt ervoor dat de pezen dicht tegen het bot aan blijven. In het kanaaltje juist voor de duim, de De Quervain loge genaamd, passeren twee duimpezen, namelijk de APL of abductor pollicis longus en de EPB of extensor pollicis brevis.
Fysiotherapie Terborchlaan Heerhugowaard, fysiopartnerterborchlaan.nl, , fysiopartnerheerhugowaard, Terborchlaan, Revalidatie, Sport Medisch Fitness, Fysiopartner Heerhugowaard, bewegingsapparaat, houding, schouderklachten, operatief, post operatief, gespecialiseerd, bewegingen, spieren, gewrichten, massage, oefenzaal, sport verleden, sporten, mobilisaties, Fysiopartner Duikerweg, Roel van Kordelaar, Jef Aalmoes, Sportblessure, Kniekliniek, Tim Muller, Echo's, Schouderkliniek, Manuaal Therapie, Bewegingsapparaat, Fitness, Medisch Fitness, Tim Muller, fysiopartnerduikerwegDe wand van deze tunnel wordt gevormd door een soort slijmvlies,
het tenosynovium, dat er als een soort zacht glijkussen voor zorgt dat de pezen gemakkelijk heen en weer kunnen schuiven. Wanneer deze tenosynovium laag ontsteekt spreken we van een tenosynovitis, hierdoor wordt de beweging van de duimpezen plotseling veel stroever en pijnlijk tot zeer pijnlijk.

Wat zijn de oorzaken?
De klassieke oorzaak van het ontstaan van een peesontsteking is het steeds maar herhalen van steeds dezelfde beweging (grijpen, kneden, wringen) wat tot een over-reactie leidt van de tenosynovia en dan aanleiding geeft tot een tenosynovitis. De tenosynovitis zorgt ervoor dat de slijmvlieslaag opzwelt ter hoogte van de getroffen pezen,wat nog meer inknelling van de duimpezen in het kanaaltje veroorzaakt en dus in een vicieuze cirkel, nog meer zwelling geeft etc. Een trauma (kneuzing of stoten) kan ook een irritatie van de synovia geven, waardoor ook een acute ontsteking kan ontstaan. Rheumapatiënten ontwikkelen eerder een De Quervain tendinitis.

Symptomen
Aanvankelijk beginnen de symptomen met een doffe, branderige pijn aan de duimzijde van de onderarm ter hoogte van de pols. Naarmate de ontstekingsreactie verder toeneemt zal de pijn zich niet langer tot de regio van de pols beperken maar uitstralen naar de duim en de onderarm. Soms zijn er na enige tijd duidelijk hoorbaar en voelbare crepitaties over de pezen: het klinkt dan als krakende sneeuw onder uw schoenen, op de plaats waar de pezen lopen. In een later stadium is er niet alleen pijn in rust maar worden ook de bewegingen van de duim, meer en meer pijnlijk. Dit kan gepaard gaan met krachtverlies bij het vastgrijpen van voorwerpen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een grondig klinisch onderzoek is meestal al voldoende bij de diagnosestelling van een De Quervain syndroom. De Finklestein test is een goede test om de diagnose te stellen.
Uw fysiotherapeut voert deze test voor u uit. Ook kunnen wij een echo maken om de ernst van de ontsteking vast te stellen. In slechts een zeer beperkt aantal gevallen, daar waar de diagnose echt niet duidelijk kan gesteld worden, wordt soms een MRI gemaakt.

De behandeling
Afhankelijk van de ernst van de ontsteking, de duur van het letsel en uw medische voorgeschiedenis kan er gekozen worden voor een conservatieve- of een operatieve behandeling.

DE CONSERVATIEVE BEHANDELING
Zoals met alle andere peesontstekingen, die het gevolg zijn van een overbelasting, is het ten zeerste aan te raden om alle activiteiten die aanleiding geven tot het ontstaan van dit letsel te stoppen. Om de belasting van de duimpezen zoveel mogelijk te beperken is het
handig om een duimspalk te gebruiken. Hierdoor kunnen de beide pezen tot rust komen en bestaat de kans dat ze ook op die manier weer kunnen genezen.
Locale applicatie van ijs, twee maal daags gedurende tien minuten is ook aan te raden.
Mocht dit niet helpen, dan kan de huisarts u mogelijk medicijnen tegen de pijn voorschrijven. Ook kan er een injectie met kenacort toegediend worden, dit gebeurt meestal door een sportarts of een orthopeed. Na een paar dagen kan ook gestart worden met de fysiotherapeutische  behandeling met nadruk op ijs en fricties van de peesschede.

Fysiotherapie Terborchlaan Heerhugowaard, fysiopartnerterborchlaan.nl, , fysiopartnerheerhugowaard, Terborchlaan, Revalidatie, Sport Medisch Fitness, Fysiopartner Heerhugowaard, bewegingsapparaat, houding, schouderklachten, operatief, post operatief, gespecialiseerd, bewegingen, spieren, gewrichten, massage, oefenzaal, sport verleden, sporten, mobilisaties, Fysiopartner Duikerweg, Roel van Kordelaar, Jef Aalmoes, Sportblessure, Kniekliniek, Tim Muller, Echo's, Schouderkliniek, Manuaal Therapie, Bewegingsapparaat, Fitness, Medisch Fitness, Tim Muller, fysiopartnerduikerwegDE CHIRURGISCHE BEHANDELING
Aangezien de pezen die ontstoken zijn, moeilijk door de nauwe
peesschede in de pols kunnen bewegen en daardoor steeds meer
ontstoken raken is het de bedoeling van de ingreep om deze
pezen meer ruimte te geven: de schede wordt opengemaakt
zodat de pezen vrij lopen in de peesschede. Het is een kleine
ingreep die meestal onder een schouderblok of plaatselijke
verdoving gebeurt, op de dagbehandeling.
U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten!

De revalidatie na de ingreep
Alhoewel enige tijd wel een zekere drukgevoeligheid blijft bestaan na de ingreep zien we meestal dat de typische pijnklachten snel verdwijnen. De dag na de ingreep mag het drukverband bij de huisarts verwijderd worden, een controle van de wond wordt op dat
ogenblik ook al uitgevoerd. De hechtingen worden na ongeveer twee weken bij de huisarts verwijderd. Fysiotherapie mag na één week gestart worden met aanvankelijk alleen nadruk op de pijnbehandeling en daarna begint de mobilisatie, actief en passief, van de duim.