Tarieven indien u niet verzekerd bent

Standaard tarievenlijst (2018) voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie:

• Screening €16,50
• Screening, inclusief toeslag aan huis € 30,75
• Intake en onderzoek na screening € 45,-
• Intake en onderzoek na screening, inclusief toeslag aan huis € 58,25
• Intake en onderzoek na verwijzing door arts € 45,-
• Intake on onderzoek na verwijzing door arts, inclusief toeslag aan huis € 58,25
• Reguliere fysiotherapie in praktijk € 31,-
• Reguliere fysiotherapie in praktijk aan huis € 45,-
• Zitting manuele therapie in praktijk € 45,-
• Zitting manuele therapie, inclusief toeslag  aan huis € 58,25
• Consult fysiotherapie op verzoek van arts € 55,50
• Consult fysiotherapie op verzoek van arts, inclusief toeslag aan huis € 69,75
• Telefonisch consult € 12,-
• Eenvoudige rapportage 40,-
• Uitgebreide rapportage 67,-
• Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 25,-

Alle genoemde tarieven zijn per zitting en geldig van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.

Prestatie indicatoren: omschrijvingen

Screening: kort fysiotherapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing van een arts naar
 fysiotherapie gaan. De fysiotherapeut inventariseert de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie voor
verder fysiotherapeutisch onderzoek is, kijkt of er contra-indicaties aanwezig zijn en informeert/
adviseert waar mogelijk de patiënt.

Intake en onderzoek na screening: vervolg op een screening waarbij een indicatie is gesteld voor
verder fysiotherapeutisch onderzoek. De fysiotherapeut doet een onderzoek, stelt een behandelplan 
op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Intake en onderzoek na verwijzing: op verwijzing van een arts voert een fysiotherapeut een onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier

Zitting fysiotherapie: een behandeling fysiotherapie in de praktijk

Zitting fysiotherapie aan huis: een behandeling fysiotherapie aan huis van de patiënt. Hierbij moet er sprake zijn van een medische indicatie, welke door de aanvragende arts moet worden gesteld.

Zitting manuele therapie: een behandeling manuele therapie in de praktijk. De manuele therapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut die bij het KNGF staat ingeschreven in een speciaal register.

Consult fysiotherapie op verzoek van een arts: op verzoek van een arts wordt een uitgebreid onderzoek gedaan met als doel meer informatie te verkrijgen m.b.t. diagnose en prognose, gericht op behandelbeleid en fysiotherapeutische mogelijkheden. De fysiotherapeut zal een schriftelijke rapportage aan de verwijzer sturen.

Telefonisch consult: eisen waaraan dit consult moet voldoen:
· er is sprake van een behandelrelatie
· het consult vindt plaats in overleg met de patiënt op een speciaal daarvoor tussen fysiotherapeut en patiënt afgesproken tijdstip
· de patiënt is op de hoogte van de doelstelling van het consult en van de hoogte van de kosten, daaraan verbonden
· de inhoud van het consult wordt vastgelegd in het patiëntendossier
Rapportage, kort of uitgebreid: korte dan wel uitgebreide schriftelijke informatie verstrekking aan derden, waarbij toestemming van de betrokken patiënt nodig is.

Niet nagekomen afspraak: bij verhindering van een reeds gemaakte afspraak, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te zijn afgezegd. Indien dit niet is gebeurd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening kan NIET bij de zorg verzekeraar worden verhaald.

Tarieven indien u niet verzekerd bent, door Fysiopartner Terborchlaan Heerhugowaard,
schematisch weergegeven.