Vergoedingen Zorgverzekeraars

 

Schema Overzicht  Vergoedingen door de Zorgverzekeraars.

  VolwassenenFysiotherapie kan worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Kijk in uw polis hoeveel behandelingen voor fysiotherapie worden
vergoed. Als u niet aanvullend verzekerd bent, moet u de
behandelingen zelf betalen.
 Volwassenen met
 Chronische aandoening *
Na de 20e behandeling worden bij aandoeningen van de lijst
‘Borst’ de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen gaan zoals in het kopje hierboven
beschreven.
 Volwassenen met
 urine-incontinentie
De eerste 9 behandelingen fysiotherapie bij urine-incontinentie
worden uit de basis verzekering vergoedt. Het gaat dan om bekkenbodemtraining door een daartoe opgeleide fysiotherapeut.
 Kinderen tot 18 jaarDe eerste 9 behandelingen komen uit de basisverzekering. Als het nodig is kunnen er nog 9 uit de basisverzekering worden vergoedt.
 Kinderen tot 18 jaar
met
een Chronische
aandoening *
Volledige vergoeding voor de behandeling van bepaalde (chronische)
aandoeningen. Uw fysiotherapeut helpt u verder wanneer er
onduidelijkheden zijn.

LOS VAN DEZE REGELS IS ER NOG HET WETTELIJK EIGEN RISICO !!
Het eigen risico geldt alleen indien u fysiotherapie (of andere zorg)
verbruikt uit de basisverzekering. (zie Wettelijk eigen Risico)

* In het verleden heeft minister Borst deze lijst opgesteld. Indien u
een chronische
klacht heeft, hoeft deze nog niet op die lijst te staan.
U kunt de lijst nakijken op http://zorgvergoeding.com/page.php?61