Wettelijk Eigen Risico

Hoe hoog is het wettelijk eigen risico in de zorgverzekering?
Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u in 2018 voor zorg uit de basis verzekering een eigen risico van € 385.

Zorg die niet onder eigen risico valt
Niet alle zorg valt onder het verplichte eigen risico. U betaalt geen eigen risico voor:

  • de huisarts;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek;
  • de griepprik (als u behoort tot een risicogroep);
  • zorg die uw aanvullende verzekering

Voorbeeld
Stel u bent geopereerd en heeft fysiotherapie nodig. De eerste 20 behandelingen worden dan betaald uit uw aanvullende verzekering.
Indien uw aanvullende verzekering minder behandelingen dekt, dan zijn de niet gedekte behandelingen voor uw eigen rekening. Vanaf de 20e behandeling wordt de fysiotherapie betaald uit de basis verzekering. Voor deze zorg geldt het wettelijk eigen risico. De zorgverzekeraar brengt u de verplichte € 385 in rekening.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager.

Compensatie eigen risico (Cer)
Deze regeling is met terugwerkende kracht per 01-01-2014 afgeschaft door onze regering.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u zich wenden tot het CAK.